Důvod je jednoduchý. Předchozí plavecká škola, která se starala o výuku, nefungovala podle představ města.

„Chodila nám celá řada negativních ohlasů. Stěžovali si i samotní rodiče. Proto jsme se rozhodli ke změně," vysvětloval náměstek opavského primátora Daniel Žídek, který podotkl, že nová plavecká škola, jež nese název Leandros, navíc vyjde levněji.

Ve většině měst je totiž tento výcvik zahrnut v rámcovém výukovém plánu škol. Buď v plné výši, anebo částečně je hradí jejich zřizovatel, kterými jsou zejména městské organizace, jež jsou také provozovateli bazénu.

Pronájem se promítl do ceny

Stejně tomu tak je i v případě Opavy. „Předchozí plavecká škola musela platit pronájem bazénu, což se projevilo na ceně samotného výcviku. Vzhledem k tomu, že bazén je ve vlastnictví města, tuto školu jsme schopni provozovat levněji. Zhruba o patnáct korun na hodinu. Využijeme tím plavčíky, kteří drží dozor. Doplní anebo si už doplnili potřebné sportovní i pedagogické vzdělání," doplnil Daniel Žídek.

Leandros už také byl uveden do chodu. První hodiny pod záštitou nové plavecké školy se uskutečnily v polovině září.

Pokud ve vás určité obavy vyvolává fakt, že výcvik povedou právě pracovníci TS, buďte bez obav. Jak už uvedl náměstek Žídek, všichni splňují nutné náležitosti k tomu, aby se mohli starat o mladé plavce či neplavce.

„Všichni instruktoři v plavecké škole jsou držiteli Osvědčení o odborné způsobilosti Instruktor plavání a většina je i držiteli kvalifikace Plavčík. Splňují tak podmínky nutné pro činnost v rámci plaveckých škol," poznamenal provozně-technický náměstek opavských Technických služeb Martin Girášek.

Moderní forma výuky

Noví instruktoři plavání rekrutovaní z řad Technických služeb Opava nejsou žádní zpátečníci a své svěřence budou chtít učit dle moderní formy výuky.

„Jelikož je naším cílem přiblížit průběh hodin plavání moderní formě výuky, byly změny v metodice a provádění plavecké výuky naším hlavním motivem, jenž nás ke zřízení a provozování plavecké školy vedl, a zůstávají naším cílem i do budoucna. Výuka bude probíhat dle posledních trendů a zkušeností jiných škol v provádění výuky, kdy jsou výukové prvky prováděny se zapojením her," uvedl Martin Girášek a na závěr ještě dodal:

„V průběhu celé výuky je dbáno na individuální přístup ke každému jednotlivému dítěti tak, aby zůstal zachován důraz na zvládnutí plaveckých dovedností. O úspěšný průběh výuky se bude starat šest až osm instruktorů plavání, což je dostatečný počet na to, aby se každému dítěti dostalo bezpečné a individuální péče."