Na začátku veřejné debaty o nákupních centrech Plaza a Crestyl, která se konala tuto středu v refektáři Domu umění za účasti několika desítek lidí, panovala napjatá atmosféra. Oficiální prezentace projektů byla sice pod taktovkou investora a magistrátu, tentokrát se ale role obrátily. Kritici opavských nákupních center ze sdružení Za Opavu pozvali totiž kromě primátora Zbyňka Stanjury (ODS) a investorů i odborníky a širokou veřejnost. Uspořádali tak diskusi, která měla podle jejich názoru oběma projektům předcházet. A její výsledky?

Atmosféra v sále investorům nepřála

Serióznost předkládaných návrhů se pod tíhou argumentů povážlivě zakymácela. Nejdříve mluvili odborníci. Představili pohled historiků, památkové péče, archeologů. Svůj projekt znovu prezentovali také architekti Plazy. Zástupci Crestylu chyběli. Atmosféra v sále ale investorům nebyla příliš nakloněna. Když např. architekt Plazy Petr Doležal hrdě zmínil, že u vchodu z Nákladní ulice počítají se zachováním javoru, několik lidí v obecenstvu vyprsklo smíchy.

Nesehnutí: ostré argumenty

Nejzajímavější část akce – tedy závěrečná diskuse - se nesla v duchu ostrých argumentů. Milan Štefanec z občanského sdružení Nesehnutí, které bojuje proti růstu obchodních center v Brně, upozornil na opomíjený fakt. „V územním plánu je stanoveno, že plocha, kde má stát Plaza, nesmí být zastavěna supermarketem. Vy máte v dokumentaci uvedeno, že supermarket v přízemí centra bude mít rozlohu patnáct set dvacet pět metrů čtverečních,“ uvedl nezávislý aktivista z Nesehnutí. Architekt Plazy přiznal, že mívají ve svých centrech i „prodejnu potravin,“ ale ve změně její velikosti neviděl problém. „Pokud by to byl takový problém, pak o rozloze můžeme samozřejmě dále diskutovat,“ udělal vstřícný krok Doležal.

Publikum téměř nedýchalo

Milan Štefanec z Nesehnutí pokračoval další námitkou: „Prostor, který je v plánu vymezený pro zeleň, hodláte zastavět centrem o rozloze jeden a půl hektaru. To je přece v přímém rozporu s územním plánem města Opavy.“ Publikum téměř nedýchalo. Sálem se nesla myšlenka, že na to nemůže investor nic namítnout. Opak byl ale pravdou. „Zeleň je posuzována jinak uvnitř a jinak vně památkové zóny,“ zareagoval Petr Doležal. „Projekt je ze strany města akceptován,“ podotkl. Mnoho lidí litovalo, že v sále již nebyl přítomen primátor.

Diskuse mezitím gradovala. Kateřina Chmelová ze sdružení Za Opavu vyčítala investorovi obří rozlohu centra, která je v rozporu s povolenou plochou určenou pro komerční účely. „Vždyť ulice, kde jsou obchody, má taky velkou rozlohu,“ argumentoval Petr Doležal. „To se přece nedá srovnávat,“ opáčila nevěřícně Chmelová. „Jak to že ne?“ divil se Doležal. „Vnitřní pasáž obchodního centra je také posuzována jako veřejná komunikace pouze s tím rozdílem, že je zastřešená,“ řekl k údivu přítomných v závěru svého vystoupení Doležal. (Pozn. redakce: Problému se budeme dále věnovat.)