Případy pohozených injekcí nejsou v Opavě nijak ojedinělé. Marek, který se o jednu takovou poranil v řece, si hned na místě uvědomil, že mu hrozí nebezpečí nákazy. Okamžitě se vydal na pohotovost, kde mu odebrali krev, a následující dny trnul v očekávání nad výsledky.

Nakonec vyšly negativně. Několik měsíců však musel přesto pravidelně navštěvovat nemocnici kvůli kontrolám. Opavští narkomani se po dávce s likvidací použitých pomůcek nemažou. Podle jednoho ze zdrojů je například běžně vidět použité stříkačky na dně výtahových šachet paneláků. Nejčastěji se pak vyskytují na sídlištích, v parcích, pod křovím a podobně.

„Nalezeny byly snad v každé části Opavy. Nejvíce se vyskytují v Kateřinkách, a to konkrétně na ulicích Antonína Sovy, Partyzánské, Rolnické nebo Hálkově. Častá místa jsou i v centru města jako například na ulici Popská či náměstí Osvoboditelů. Za zmínku stojí i oblast Olomoucké, garážiště na Bochenkově, Nákladní u Penny marketu a tak dále,“ vypočítává Pavla Losertová z Městské policie Opava.

Sběr stříkaček má na starosti městská policie, která reaguje na upozornění od občanů. Občas ale sami strážníci nachází tyto předměty na obchůzkách ve svých rajonech. Na dotaz, jak často tady musí strážníci injekce sbírat, odpovídá Pavla Losertová výmluvnými slovy „Pořád a pořád.“

Nalezené propriety narkomanů se poté odváží do organizace Krizového a kontaktního centra Pod Slunečníkem na Hradecké ulici v Opavě. To poskytuje policii rovněž speciální kontejnery na tyto použité stříkačky. S použitými injekčními jehlami a stříkačkami se manipuluje pouze pomocí vhodného nástroje jako pinzetou nebo kleštěmi.

Poté se ukládají do pevného obalu s uzávěrem a následně vše putuje k likvidaci do spalovny v Ostravě. Použité injekční jehly se ničí jako nebezpečný odpad. Při poranění může dojít k přenosu různých nemocí od viru HIV přes hepatitidu a mnoho dalších.

„Objeví-li někdo pohozenou injekční stříkačku, zásadně se jí nesmí dotknout a nález by měl ihned oznámit na linku 156,“ upozorňuje na závěr Losertová s tím, že okrskáři městské policie každý den tyto problémová místa ve svých rajonech kontrolují.