Základy první pomoci pro začátečníky

Patrně i vlivem alkoholu po chvíli ztratil rovnováhu a ze zídky spadl. Přestože neztratil vědomí, zůstal ležet bezvládně na chodníku. Kamarádi sice ihned přivolali odbornou pomoc, do příjezdu záchranné služby se však snažili zraněného posadit, protože se mu špatně dýchalo.

Zasahující lékař při vyšetření zjistil ochrnutí všech končetin a usoudil, že s vysokou pravděpodobností došlo k poranění krční páteře a míchy. To se později bohužel plně potvrdilo. Záchranáři pacienta zafixovali do vakuové matrace, podali potřebné léky a zajistili jeho transport na specializované pracoviště ve fakultní nemocnici.

Chlapec svůj úraz sice přežil, avšak i přes včasnou pomoc a další lékařskou péči byly následky tragické pro něj i jeho blízké. Zůstal zcela ochrnutý na všechny končetiny a připoután na invalidní vozík. Postižení je bohužel trvalé a mladý muž je zcela odkázán na péči ostatních.

V tomto případě mělo spojení alkoholu a zbytečného hazardu i přes nevelkou výšku pádu neočekávaně závažné následky. Životní plány a perspektivy čerstvého maturanta nabraly během jediného okamžiku zcela jiný směr.

V některých obdobích záchranáři vyjíždějí k pádům častěji

Záchranná služba k úrazům tohoto druhu vyjíždí velmi často. Během roku dochází k určitým rizikovým obdobím, kdy se jejich četnost zvyšuje (např. dozrávání různých druhů stromového ovoce, aktivity na dovolené v horách či u vody, práce na zahradě či údržbě domu).

Úrazy tohoto druhu se stávají při sportovních aktivitách, kdy dojde k nějaké chybě (skokani do vody, pády parašutistů, paraglidů, skokani bangee jumpingu, turisté a horolezci) nebo při práci.

Zde se například jedná o úrazy montérů elektrorozvodů, zedníků spadnuvších z lešení, pokrývačů ze střech. V domácnosti nastávají pády při čištění oken, věšení záclon, při práci na žebříku či údržbě domu. Samostatnou kapitolou jsou pak sebevražedné skoky.

Jaké jsou příčiny? Podcenění rizika možného pádu či špatný odhad při plánovaném skoku, často vlivem spěchu, špatného počasí, „předvádění se“ před ostatními, často pod vlivem alkoholu a jiných drog.

Záchranáři: Následky pádů mohou být doživotní

Následky jsou mnohdy závažné, často smrtelné či s trvalou invaliditou. Častými zraněními jsou zlomeniny končetin, nezřídka komplikované poraněním krevních cév a nervů. Zlomeniny žeber, často s poraněním plic a následným dušením, zlomeniny pánevních kostí s mnohalitrovou krevní ztrátou a šokovým stavem, ale také poranění břišních orgánů nebo hlavy a mozku.

Specifikem pádů z výše je hojné poranění páteře, někdy spojené s poraněním míchy. V takových případech pak dochází k různě rozsáhlému ochrnutí těla a končetin. Tato postižení a následky bývají doživotní. Přes veškeré pokroky moderní medicíny je totiž šance na zvrácení stavu, když již došlo k ochrnutí vlivem přerušení míchy, malá.

Jak poskytnout první pomoc?

Kontrola základních životních funkcí (dostatečné dýchání a stav vědomí) a v případě nutnosti zahájit oživovací pokusy.
• Přivolání záchranné služby tel. 155.
• S pacientem po pádu z výše nehýbeme; výjimku tvoří nutnost oživování (položíme naznak), či vyproštění z nebezpečného prostoru ( např. hrozí výbuch hořícího auta).

Prevence:
• Uvědomit si riziko možného pádu a jeho následků.
• Myslet i za děti, které jsou zvídavé, ale nemají zkušenosti dospělých.
• Bezpečnost práce.
• Pozor na alkohol, špatné počasí, spěch.
Více informací najdete na www.uszsmsk.cz.

Lukáš Humpl