Pašeráckými stezkami se v regionu podrobněji zabývala dolnobenešovská spisovatelka Anna Malchárková. Získané informace uplatnila ve svých dílech a především v románu Vyhnalovec. V něm popisuje pašování koní, kteří byli nejenom začátkem minulého století velmi významným pašeráckých artiklem. Převáděli se tajně z Polska dokonce ještě i v padesátých letech. Pašeráci s nimi podnikali dlouhou cestu

hlavně do Šilheřovic. Pro zmaření stop od podkov, které by finance mohly upozornit, mívali pašovaní koně ovázaná kopyta. „Od nás do Polska zase putovala kořalka, která byla nakládána v Chuchelné na vlak. Její cesta do Ratiboře nebyla pro pašeráky úplně bezpečná. Například rozlitý líh občas způsobil požár vagonu,“ říká Anna Malchárková.

V poválečné době vedly zaběhnuté pašerácké stezky například okolím obcí Chuchelná, Píšť nebo Oldřišov. Artiklem bývalo pokaždé zboží levnější v jednom státě a tím pádem velmi žádané ve státě sousedním.