Jako dobrá zpráva byla naopak tlumočena slova viceprezidenta Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje Pavla Vítka, který na stejném místě pronesl, že se tak sice doba výstavby prodlouží, ale měla by se z původně odhadovaných 27 let snížit na 13,5 roku.

Situace se však mohla změnit. Podle Kaase se úsek Mokré Lazce-hranice okresů Opava, Ostrava dostal těsně pod hranu čáry indikativního seznamu staveb. „Nicméně tato čára se bude i vzhledem k pohybu kurzu koruny pohybovat směrem dolů,“ uvedl náměstek ministra dopravy s tím, že ministerští úředníci požádali na stavbu jedenáctky o další peníze.

Podle jeho slov není vyloučeno, že by mohlo dojít k navýšení finančních prostředků na základě tzv. relokací, tedy z operačních programů EU, kde se nečerpají. Zda k těmto relokacím dojde, to bude záviset na kladném vyjádření Evropské komise.

Dnes už víme, že v Praze si mysleli úplně něco jiného a prosadit pokračování stavby se nepodařilo ani interpelacemi moravskoslezských poslanců parlamentu, ani delegaci opavských zástupců, která do Prahy osobně vyrazila.

V souvislosti s tím se před rokem mluvilo i o dalším „bolavém palci“ Opavy. Tím je stavba druhé části severního obchvatu města, na kterou se státu, respektive Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), nedostávalo 40 milionů. Ty byly potřebné pro dokončení výkupu pozemků.

„Vykoupeno je zhruba šedesát pět procent pozemků, na zbývajících třicet pět procent nemá ŘSD peníze, vykoupí je nejspíše statutární město Opava. Dobudování východní části je totiž velmi důležité pro záchranu Kateřinek. Po zprůjezdnění spojky S1 se ukazuje, jak je zde doprava drsná,“ uvedl tehdy předseda Sdružení pro výstavbu komunikace I/11 –I/57 a náměstek primátora Pavel Mališ (ODS).

Opavská radnice tehdy uvažovala, že by odkup pokryla úvěrem, respektive jeho zůstatkem, který si ve výši 400 milionů vzala loni na Slezanku. Tyto plány ale museli schválit radní i zastupitelé a město postupně jedná s majiteli pozemků o jejich převodu, směně či odkoupení. Důkazem jsou zápisy z jednání opavského zastupitelstva.

Nicméně ještě před rokem se otevřeně hovořilo o tom, že pokud se na východní části obchvatu Opavy začne stavět příští rok, měl by být dokončen nejdříve v roce 2013. Nejaktuálnějším krokem k tomu je ale stavební dokumentace, respektive fakt, že Opava nedávno obdržela z krajského úřadu peníze na její zhotovení.

Že se ale podaří vše vyhotovit a ještě obchvat postavit za dva roky, tomu už asi věří jen opravdu velký optimista. Je tak stále jasnější, že tzv. „jižní“ obchvat, na kterém se již intenzivně pracuje, bude v provozu dříve.