Nejčastější způsoby přenosu jsou homosexuální, injekční uživatelé drog, hemofilici, příjemci krve a krevních přípravků nebo heterosexuální. Jak redakci řekla vedoucí úseku zabezpečení jakosti hematologicko-transfuzního oddělení Slezské nemocnice v Opavě Simona Kudlíková, na transfuzním oddělení provádí u všech dárců krve a krevních složek při každém odběru daného dárce vyšetření markerů infekce HIV.

„Vyšetřujeme rovněž i vzorky klientů, kteří požadují toto vyšetření na vlastní žádost, a také vzorky pacientů z klinických oddělení. Tyto nedárcovské vzorky však tvoří jen velmi malou část našich vyšetření,“ uvedla Kudlíková.

Jak dále zmínila, laboratoře provádějící HIV vyšetření mají povinnost pravidelně měsíčně odesílat hlášení o počtu vyšetřovaných vzorků a počtu pozitivních výsledků vyšetření. A to do Národní referenční laboratoře pro AIDS.

„Ta rovněž provádí potvrzující vyšetření HIV reaktivních vzorků. HIV pozitivní osoby jsou trvale vyřazeny z dárcovství,“ řekla. Závěrem pak doplnila, že jednotlivé transfuzní oddělení jsou na tento registr napojeny. HIV pozitivní člověk tedy nemůže darovat krev či její složky na jiném transfuzním oddělení.