Nové vybavení bylo pořízeno díky projektu z Fondu rozvoje vysokých škol, a to projektu č. 1022/2009 – Inovace a rozvoj laboratoří Ústavu informatiky a Ústavu fyziky.

„Počítačové učebny jsou nyní propojeny pomocí takzvaného Infinibandu, tedy technologie umožňující extrémně rychlý přenos dat. Do fyzikální sítě bude také připojen osmiprocesorový server s Raid 5 polem o startovací kapacitě 2 terabyty.

Toto spojení umožňuje studentům paralelní programování a distribuované výpočty,“ řekl řešitel projektu BcA. Bc. Miroslav Zeman.

Součástí aktuální konfigurace jsou i nástroje k diagnostice pevných a bezdrátových sítí. Prostřednictvím etu pro výuku xDSL technologií se studenti budou moci seznámit nejen s verzí ADSL, ale i VDSL. K testování bude k dispozici také řada kvalitních modemů.

„Od letního semestru se bude moci výuka navíc rozšířit i do terénu. K tomu slouží dvojice výkonných tablet PC, na nichž budou všechny potřebné diagnostické nástroje k dispozici. Studenti tak nebudou odkázáni jen na lokální síť,“ doplnil Miroslav Zeman.