To, že jsou obce skutečně podfinancovány a zvýhodněna větší města, si myslí například starosta Šilheřovic Martin Čecháček. „Obci chybí peníze na rozvoj obce, opravu školy, infrastrukturu, na investice do místních komunikací, opravy koryta místní vodoteče, výstavby tolik potřebného venkovního tenisového hřiště a jiné,“ vyjmenovává Čecháček a zmiňuje, že pokud se neprovádějí investiční akce, tak s rozpočtem vyjdou.

Jeho slova nepřímo potvrdil také dolnoživotický starosta Jaroslav Vaněk. „Malé obce jsou podfinacovány ve srovnání s příjmovými koeficienty velkých měst. Činí–li rozdíl v průměrné daňové výtěžnosti mezi občanem nejmenší obce a velkých měst okolo dvaceti tisíc korun za rok a tento rozdíl má několikaletý vzrůstající trend, pak není vše v pořádku,“ řekl Vaněk. Jak popisuje, s rozpočtem, který mají, se dá vyjít na zajištění běžných potřeb obce a drobné údržby obecního majetku. Rozpočet obce není podle jeho slov schopen pokrývat obnovu majetku obce a již vůbec ne investiční rozvoj obce.

„Nejvíce z rozpočtu ubírá to, o co jsme si v dlouhodobé historii 15 let u státu postupně sami řekli, že to budeme dělat lépe, efektivněji, blíž občanovi a místu, kde se vše odehrává, tj. výkon přenesené působnosti státní správy ve všech oblastech života,“ vysvětluje Vaněk a dodává: „Málo jsme si uvědomili, že vše výše uvedené je pravda, avšak ani obce nejsme schopny to vykonávat bez finančních potřeb na materiál, čas a mzdy. Výkon státní správy ve svých nárocích a požadavcích stanovených v zákonech je finančně i časově velmi náročný.“

Také Bernard Halfar, starosta Štepánkovic, je přesvědčen, že v porovnání s rozpočty měst jsou veškeré obce silně podfinancovány. „Je to způsobeno naprosto špatným systémem přerozdělování sdílených daní, tj. podílem obcí na přerozdělování vybraných daní,“ míní Halfar, podle kterého mají obce problém rovněž se získáváním dotací na realizaci projektů. „Projektová příprava je tak drahá, že obci nestačí finance na povinné spolufinancování, které je podmínkou poskytnutí dotace,“ řekl Halfar.

To, že každé nové změny v rozdělování finančních prostředků pro obce jsou v jejich neprospěch, uvedl místostarosta Kobeřic Hubert Jašek. „Vydávají se stále nové zákony, které musejí obce dodržovat, ale na druhou stranu není zřejmé, odkud mají obce tyto změny financovat. Proto dochází k tomu, že se obce zadlužují a brání to jejich rozvoji,“ uvedl Jašek. Vyjít se dá podle něj s každým rozpočtem, záleží na tom, jaké priority si obec stanoví. „Víte, co obci chybí, ale stejně si to nemůžete s výší rozpočtu dovolit. Většinou se pouze opravují havarijní stavy a další akce se bez dotací neuskuteční,“ dodal Jašek.

K problematice podfinancování se vyjádřil také starosta obce Rohov Daniel Procházka. „Osobně si myslím, že v porovnání s městy jsou obce, a především ty nejmenší, velmi podfinancovány. Chápu, že města jsou nesrovnatelně větší v porovnání s obcemi našeho typu, ale naše obec s rozlohou 664 hektarů se musí také udržovat a dále rozvíjet, a to vše stojí značné finance,“ uvedl Procházka a doplnil, že od poslední úpravy systému přerozdělování daní v roce 2003 se příjem jejich rozpočtu poměrně zlepšil.