Šlo o akci Povodí Odry, blíže už tisková mluvčí Povodí Odry Šárka Vlčková: 

„Na Kateřinském potoce probíhalo odtěžení a odvoz hlinitých nánosů. Práce byly prováděny našimi vlastními mechanizmy v rámci běžné údržby na zmíněném vodním toku. Byly zahájeny letos v únoru a ukončeny v březnu.“