Letošní ročník se vzhledem ke koronavirové pandemii v daném termínu nestihne. 

Nicméně naděje, že se populární akce uskuteční, existuje. Provozovatelky hospůdky hodně nahlas přemýšlejí o pozdějším termínu.

Máte zájem, aby se akce uskutečnila v pozdějším termínu?