Pro zemědělce našeho regionu není hlavním problémem současných dní odtok vody s hlínou z pole, nýbrž setrvání dešťové vody na polích.

„S ornicí potíže nemáme, zůstává na svém místě, ale pole máme tak silně podmáčená. Technika do nich nevjede a to je zlé, protože k pracím je nejvyšší čas,“ konstatuje agronom Hradecké zemědělské společnosti Bronislav Stříž.

Za pravdu mu dává též předseda kylešovické Zemědělské společnosti Dušan Šrajer. Na některých svažitých pozemcích sice ornice trochu ustupuje, ale ne ve znepokojivém množství.

„Katastrofou jsou pro nás podmáčená pole, protože nemůžeme zahájit sklizeň pícnin. Pokud nás postihne ještě čtrnáct deštivých dní, začne být zle,“ míní předseda Šrajer.

Ve stejném duchu přibližuje situaci svého družstva agronom větřkovické Slezské dubiny Petr Vícha. „Ke smývání ornice dochází jen při nástupu silných přívalových dešťů, a ty u nás dosud nebyly tak časté, aby mohly příliš škodit. Horší je, že nám na částech polí stojí voda a další místa jsou silně podmáčená,“ říká Petr Vícha.

Podobný problém trápí i Kateřinskou zemědělskou společnost. „Ornice nám zůstává na polích, kteréájsou deštěm natolik podmáčená, že se do nich technika rozhodně nedostane. Ke smývání hlíny z polí dochází na svazích během přívalových dešťů, a těch zatím naštěstí hodně nebylo. Pochybuji, že proti odtoku hlíny z pole existuje nějaká účinná obrana,“ říká agronom Ladislav Moravec.

Prognóza není pro zemědělce moc příznivá ani v souvislosti s dalšími dny. Meteorologové předpovídají vydatnější deště, byť v kratších intervalech, také na příští týden. „Co se hladiny řek týká, povodně z minulého týdne by tady už hrozit neměly, ale příroda se na přání lidí neohlíží. Otázkou zůstává, kolik srážek spadne a kde se tak stane,“ přibližuje obchodní a personální ředitel Povodí Odry Čestmír Vlček situaci během současného deštivého období.