Už několik let mají obyvatelé Opavy možnost navštěvovat Otevřenou radnici. Mohou zde vznášet dotazy, týkající se chodu města, přičemž vedení Hlásky i zástupci některých městských organizací či odborů jsou připraveni jim odpovědět. Jak je s podněty poté nakládáno? Skutečně se jimi město zabývá?

Na naši redakci se v této věci obrátilo několik čtenářů a my jsme se tedy pokusili zmapovat, jak to doopravdy je. Stručně řečeno - pokud je to v kompetenci města, tak se tím radnice zabývá. Jenže realita je taková, že na setkání často padají otázky, které se záležitostmi města prakticky nesouvisejí, což potvrzuje i mluvčí města Lada Dobrovolná.

„Mnoho dotazů bohužel vůbec na město nesměřuje. Lidé si musí uvědomit, že radnice není všemohoucí a některé problémy patří do kompetence státní správy nebo úplně jiné instituce. Chtěla bych však ubezpečit, že podněty, které řešit můžeme, se skutečně zabýváme. Dostávají se do rukou příslušných náměstků resp. pracovníků oprávněných odborů. Ti pak hledají řešení nebo alespoň odpovědi na dotazy, které padly. Pokud nám občané dají kontaktní údaje, ozveme se jim.“

Nečekejte na Otevřenou radnici

Podle ní je také zcela běžné, že lidé přijdou, sdělí svůj podnět a očekávají, že bude hned vyřešen.

„My nemůžeme vědět o všem, co se na území města děje. Pokud mají občané problém, který dlouhodobě řeší, nemusí čekat na Otevřenou radnici, ale mohou nás informovat písemně, či osobně přijít na daný odbor. To se týkalo třeba dotazu na minulé Otevřené radnici, kdy nám občan sdělil, že na určité adrese se shlukují problémoví jedinci, a ať tam vyhlásíme bezdoplatkovou zónu. Jenže to není vůbec jednoduché, musí být splněna celá řada náležitostí. Navíc jsme o dané situaci poprvé slyšeli právě až na fóru. Kdybychom tuto skutečnost znali už dříve, tak se jí samozřejmě zabýváme. Na základě podnětu teď zjišťujeme, jaký je skutečný stav v dané oblasti,“ pokračuje. Upozornit na problém mohou Opavané třeba i prostřednictvím aplikace Není nám to jedno, kdy zašlou SMS či MMS na číslo 739 220 220 nebo email neninamtojedno@opava-city.cz.

Nouze přitom na fórech nebývá ani o kuriozity. „Například jedna žena si myslela, že jdou cyklostezky vybudovat namalováním čáry na chodník. Další zase chtěla vyřešit problém s bezdomovci tak, že město vybuduje stavební firmu v areálu Dukelských kasáren a všichni lidé bez domova v Opavě by tam pracovali,“ vyjmenovává opavská mluvčí.

Co padlo na úrodnou půdu?

Nutno však podotknout, že jsou i podněty, které na radnici zazněly a byly úspěšně zrealizovány.

„Občan si například stěžoval na špatný stav chodníků v parku za Slezankou. A protože je tento pozemek v majetku města, rekonstrukce byla loni provedena. V minulých letech lidé volali i po vyřešení situace velkého hluku způsobeného dopravou u Stříbrného jezera, na základě čehož došlo k vybudování protihlukové stěny. Z Otevřené radnice také pochází podnět na časté překračování povolené rychlosti v Pekařské ulici. Město zde proto v úseku od křižovatky s ulicí Hozovo nábřeží až po Rolnickou nechalo umístit radar a snížit rychlost na třicet kilometrů v hodině,“ dodává Lada Dobrovolná.