Radní města Opavy zareagovali na stížnosti lidí, kterým vadily neohlášené návštěvy obchodníků v jejich domovech. Nová vyhláška zakazující podomní obchod bude platit pro celou Opavu i s městskými částmi.

„Podomním prodejem se rozumí nabídka, prodej zboží a poskytování služeb provozovaných formou pochůzky, při nichž prodejce vyhledává potenciálního spotřebitele dům od domu bez předchozí objednávky. Druh prodeje, kdy si prodejce domluví se zákazníkem předem osobní schůzku, tak zakázán nebude," vysvětlila zpracovatelka nařízení Renata Mrákotová.

Podomní nabídka se stala v Opavě častou praxí, Zkušenost s ní má i Rudolf Zamykal, který bydlí v Olomoucké ulici.

„Zazvonila u mě slušně oblečená dvojice. Chvíli trvalo, než jsem to prokoukl. Překvapilo mě, jak byli suverénní. Řekli si o to, ať jim přinesu smlouvy s mými dodavateli energií, s tím ale nepochodili," popisuje svou zkušenost Zamykal.

Agresivním praktikám prodejců už by měl být konec, ačkoli postihy jsou problematické. „Doufám, že toto opatření bude účinné a podomní prodejce od jejich nekalých praktik odradí," dodal opavský primátor Martin Víteček. V případě obtěžování podomními prodejci je nutné volat městskou policii.

Porušení nařízení lze postihovat jako přestupek nebo jiný správní delikt udělením finanční pokuty.

„Je třeba si uvědomit, že toto nařízení samozřejmě nemůže řešit vše. Především pro starší spoluobčany proto opakovaně připravujeme řadu přednášek a osvětových akcí, kde je neustále informujeme o rizicích spojených s nákupem výrobků od podomních prodejců. Stále platí, že nejúčinnější obranou je nepouštět si nikoho cizího do bytu," říká tisková mluvčí Městské policie Opava Petra Stonišová.

Nová vyhláška rozšiřuje již platný zákaz pochůzkového prodeje, kvůli kterému se prakticky nedalo projít centrem města bez vyrušení.

„Po téměř třech letech praxe lze konstatovat, že centrem města lze běžně projít bez vystavení se mnohdy až agresivním obchodním praktikám ze strany mnoha subjektů. Tohoto bylo dosaženo systematickými kontrolami městskou policií," chválí funkčnost omezení pochůzkového prodeje Renata Mrákotová.

Zákazy podomního prodeje platí i na jiných místech Opavska

Do boje s podomními prodejci vytáhli také v jiných obcích z Opavska. Například ve Služovicích už tyto obchodníky varuje značka označující vjezd do obce. Zákaz je platný zhruba od poloviny března, místní si ho však doslova pochvalují.

Když před několika týdny byla naše redakce na místě, osobně jsme si povídali s místními obyvateli, kteří přiznali, že tito prodejci jsou velkým problémem. Zaměřují se především na starší lidi a jeden ze služovických občanů dokonce použil vidle poté, co se je snažil vyhnat ze svého pozemku.

„Máme řadu občanů v pokročilém věku a také mnoho vdov. Problémům hodláme předcházet, proto jsme to zavedli," uvedl starosta Služovic Petr Weczerek.

Podobné zkušenosti mají také v Bolaticích, kde zákaz podomního prodeje praktikují už dva roky. Místní jsou na takové obchodníky upozorňováni několikrát ročně rozhlasem. V případě, že na ně narazí, měli by neprodleně kontaktovat policii.

„Nemáme to na dopravních značkách, ale na našich cedulích, které jsou u vjezdu, respektive výjezdu z obce. Máme tam nápis Vítejte v Bolaticích a pak i další ceduli se zákazem podomního prodeje a upozorněním, že obec je monitorována kamerovým systémem," vysvětloval pro změnu bolatický starosta Herbert Pavera.