Přehrada Kružberk je v prvním ochranném pásmu a rybolov je v ní zakázaný. Rybáři z širokého okolí proto jezdí lovit ryby na Slezskou Hartu. Problém je v tom, že režim druhého stupně ochranného pásma omezuje pobyt jen na denní dobu lovu. Vyhláška naopak zakazuje vjezd a setrvání motorových vozidel a obytných přívěsů, stanování, táboření a bivakování mimo místa k tomu určená, rozdělávání ohňů, ukládání odpadů a umísťování staveb i včetně těch mobilních.

Povodí Odry a Český rybářský svaz však chtějí umožnit rybolov místním i „přespolním“ rybářům bez obav ze sankcí. Nejlepším řešením by bylo zřízení rybářských zázemí, řešících problematická místa pro parkování motorových vozidel včetně dojezdu bez porušení předpisů, sociální zázemí, veřejné ohniště i možnosti ubytování ve stanech nebo karavanech. Není žádným tajemstvím, že každodenní porušování zákazů je na přehradě ze strany neukázněných rekreantů i rybářů nešvar doslova celosezónní.

Právě tato zázemí by poskytla větší komfort při rybaření i možnost pobytu na více dní a současně by přispěla k ochraně vodního zdroje. Jejich vytvoření současně počítá s rezervačním systémem.

„Jde o běh na dlouhou trať, komplikovaný různými majetkovými vztahy k parcelám a komunikacím. Jednáme s majiteli pozemků o tom, jakými způsoby, přijatelnými pro obě strany, by pozemky bylo možné užívat. Limitovaný počet rybářů by jistě uvítali hlavně zájemci z širokého okolí, kteří na přehradu nepřijíždějí lovit jen po dobu několika hodin. Záměr musíme pro jeho složitost uvádět do života rozfázovaně po dobu několika let a v rozpočtu k tomu už máme vyčleněné peníze,“ konstatuje jednatel ostravského Českého rybářského svazu Rostislav Trybuček.

Okolí přehrady Slezská Harta, kde ústí řeka Moravice, březen 2021:

Fotogalerie: Slezská Harta, březen 2021

Takové opatření je nutné, protože stanovené podmínky, jako zákaz vjíždění motorovými vozidly k hladině, stanování, rozdělávání ohňů a poškozování zasakovacích pásů získáváním dříví do ohnišť, používání spalovacích motorů na vodní hladině nebo ukládání odpadů nejsou ze strany návštěvníků přehrady dlouhodobě dodržované.

„Zájmem Povodí Odry je na přehradě Slezská Harta mimo prioritního posilování kvality vody v nádrži i zajišťování podmínek pro přiměřený a regulovaný rybolov a obecně i rozvoj turistiky a dalších rekreačních aktivit,“ míní technický ředitel státního podniku Povodí Odry Břetislav Tureček.