Zrušení pohřebného způsobilo problémy nejen lidem, ale i městům a obcím. Ty budou muset člověku, který nemá blízké příbuzné, zajistit pohřbení na vlastní náklady. Nejlevnější pohřeb na Opavsku přitom vyjde na zhruba 5 500 korun. Deníku to potvrdila zaměstnankyně hlučínské pohřební služby Katka Kotercová. Ta dále podotkla, že cenové rozdíly mezi zpopelněním a klasickým pohřbem do země prakticky nejsou. „Dnes už to cenově vyjde nastejno,“ dodala.

Snaha dohledat blízké

Také Hlučín bude muset přizpůsobit rozpočet případnýmvýdajům na pohřebné. V prvních týdnech nového roku však ještě nenastala situace, kterou by museli řešit. „Zákon o pohřebnictví říká, že pokud do šestadevadesáti hodin od oznámení úmrtí nesjedná nikdo pohřbení, je povinná to zajistit obec,“ uvedl starosta Hlučína David Maňas s tím, že rozhodující je místo úmrtí, nikoliv trvalý pobyt zesnulého.

Peníze na pohřbení jdou samozřejmě z městské kasy, Hlučín je má vyhrazeny. A cena nejlevnějšího pohřbu? „Záleží na pohřební službě. Navíc je rozdíl mezi pohřbem, jak jej vnímá veřejnost, a pohřbením,“ komentoval starosta s tím, že se město snaží dohledat někoho blízkého. „Nemáme pravomoc k tomu využívat žádné evidence, ani blízké k pohřbení zesnulého nutit,“ dodal David Maňas. Podle jeho slov město zajišťuje pohřbení ihned, v co nejkratší době tak, aby prostředky byly vynaloženy účelně. Tedy aby byly co nejnižší.

Všechno ukáže čas

Jak to bude v praxi vypadat v dalším z měst, v Dolním Benešově? „Zatím jsme s tímto neměli problém, všechno ukáže čas,“ odpověděl starosta Martin Štefek s tím, že v prvních třech týdnech nového roku toto ještě neřešili. Peníze, které by mohly být použity k řešení náhlé události z rozpočtu města, vyhrazeny nemají. „V případě potřeby to budeme řešit rozpočtovým opatřením v průběhu roku,“ upřesnil Martin Štefek, podle něhož nejlevnější pohřeb vyjde na zhruba 13 500 korun.

Případy, kdy pozůstalí nebudou chtít nebo nebudou moci uhradit náklady na pohřeb, bude vedení města řešit individuálně, případně pomocí Obecně závazné vyhlášky. „Co se týká dohledávání příbuzných, myslím si, že u nás na malém městě s dobrou znalostí poměrů je to snazší,“ komentoval starosta.

Pohřeb by patřil do kategorie nejlevnějších

Rozpočet odboru sociálních věcí v Kravařích s tímto výdajem počítá. „Město Kravaře schválilo a přidělilo finanční prostředky na oblast sociálních služeb. Na území města máme Domov pro seniory, kde jsou umístěni i občané, kteří příbuzné nemají,“ uvedla místostarostka Kravař Jana Ligasová. Podle jejích slov zrušené pohřebné celou situaci ovlivní.

Pohřeb, který by muselo město vypravit osamocenému zesnulému, bude patřit do kategorie nejlevnějších. „Zkušenosti v této oblasti máme z předešlých let, zatím jsme však pohřeb vždy organizovali a pouze dopláceli. Jednalo se o sociálně slabé osoby bez nejbližší rodiny,“ objasňuje místostarostka. Nejlevnější pohřeb tehdy město pořídilo okolo 8 000 korun.

„Kravaře jsou malé město, všichni v něm všechny znají. Výše popisované skutečnosti naštěstí ve velkém nemají a jsem ráda, že občanské soužití zatím nezasáhla anonymita a nezájem. Úmrtí každého obyvatele je provázeno účastí okolí a vzhledem k tomu, že většina obřadů probíhá v kostele, město i jeho obyvatelé přistupují k rozloučení s úctou a důstojností,“ dodala Jana Ligasová.