Jejich cílem bylo několik restauračních zařízení v našem městě a hlavním předmětem zájmu pak konzumace alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek mladistvými osobami, případně i nezletilými.

„Na základě předchozích zkušeností byly pro akci vytipovány některé restaurace, vinárny a diskokluby, kde by se mohla ve větším počtu nacházet mládež. Po celou dobu prováděného bezpečnostního opatření a při učiněných procesních úkonech byl přítomen pracovník odboru péče o dítě Magistrátu města Opavy,“ doplnil ještě René Černohorský, tiskový mluvčí opavských policistů.

Prvním kontrolovaným byl JAM klub v Otické ulici, tedy přímo v sousedství Lidového domu. Zde byli krátce před desátou večerní kontrolováni všichni přítomní hosté, osoby, které nebyly plnoleté, se podrobily na výzvu policistů orientační dechové zkoušce.

Přitom bylo zjištěno, že mladistvá šestnáctiletá dívka ze Stěbořic požívala alkoholické nápoje. Dechová zkouška u ní ukázala 0,55 promile alkoholu v dechu.

„Přibližně o hodinu později byla obdobná kontrola provedena v baru Peklo v ulici Na Rybníčku, kde byl mimo jiné kontrolován i sedmnáctiletý mladík z Opavy-Kateřinek, u kterého byla orientační dechovou zkouškou zjištěna hladina 2,11 promile alkoholu v dechu.

Obě mladistvé osoby byly předvedeny na obvodní oddělení PČR v Opavě k podání vysvětlení a následně byly předány v místě bydliště rodičům,“ seznámil Opavský a hlučínský deník René Černohorský.

Policisté musí dalším šetřením zjistit, kdo mladistvým alkoholické nápoje podal a zda se v dané věci jedná o přestupek, nebo zda se nejedná o případnou trestnou činnost. V namátkových kontrolách restauračních a kulturně společenských zařízeních bude policie průběžně pokračovat na celém území opavského okresu.