Nedaleko obce Davidovo v Makedonii byl při kontrole okolí uštknut český policejní pes Adebayor. Ade je šestiletý belgický ovčák, který společně se svým psovodem sloužil v Makedonii jako hlídka při kontrole schengenské hranice, kterou střežili.

A právě na jedné z takových kontrol se zdravotní stav Adeho začal rychle měnit.

Návrat vojenským speciálem

„Potíže psa byly zpočátku připisované vysokým venkovním teplotám, stav psa se ale progresivně zhoršoval. Objevily se poruchy koordinace pohybů a ochrnutí. Na základě těchto příznaků bylo vysloveno podezření na kousnutí hadem nebo štírem a byla nasazena protišoková léčba a antisérum proti hadímu jedu," sdělil Jiří Caletka z tiskového oddělení Ministerstva obrany.

I přes rychlý zásah veterináře se stav psa i nadále zhoršoval. Adebayor ztratil zrak a následně upadl do bezvědomí. Poté co opět nabyl vědomí bylo rozhodnuto o jeho transportu do České republiky, jelikož u něj přetrvávalo ochrnutí a poruchy zraku.

Návrat psa i s jeho doprovodem se uskutečnil prostřednictvím vojenského speciálu, který přistál ve Skopje, když předtím přepravil skupinu českých policistů na řecký ostrov Lesbos.

„Z Prahy se Ade následně přesunul do vojenského veterinárního zařízení v Hlučíně, kde má zajištěnu špičkovou veterinární péči," informovala mluvčí policejního prezidia Jana Macalíková.

„Po čtyřiadvacetihodinové intenzivní terapii v hlučínském veterinárním ústavu se klinický stav ochrnutého psa, který nedokázal přijímat ani vyměšovat potravu, začal pozvolna zlepšovat. Nyní již chodí, přijímá potravu, a také laboratorní nález v krvi se zvolna vrací do fyziologických hranic," dodává Jiří Caletka.

Jak péče probíhá, se přímo v Hlučíně informoval také policejní prezident Tomáš Tuhý, který byl potěšen prací, kterou armádní veterináři odvádějí. „Policejní kynologie je velmi důležitou součástí policejní práce a nasazení služebních psů v zahraničí se velmi osvědčilo. Věřím, že se Ade již brzy plně zotaví a vrátí se do služby. Veterinárním lékařům jsem osobně poděkoval za nadstandardní péči, kterou našemu svěřenci poskytují," uvedl policejní prezident.

Jaká bude Adeho budoucnost je však zatím nejasné. Zda se do služby skutečně vrátí, napoví až průběh léčení ve vojenském verinárním ústavu v Hlučíně. „V tuto chvíli je předčasné jakýmkoliv způsobem komentovat Adeho zdravotní stav," řekla vrchní policejní komisařka Ivana Nguyenová.

Ministerstvo obrany je však v prognózách pozitivnější a předpokládá, že Adebayor bude opět schopen služby.

V Hlučíně, kde aktuálně léčení probíhá, provádí zaměstnanci Armády ČR mimo jiné také přípravu veterinárních lékařů pro zahraniční mise a ochranu vojsk proti onemocněním přenosných ze zvířat na člověka.

Petr Večeřa