Mělo k němu dojít v souvislosti s uzavíráním dohod o pracích, konaných mimo pracovní poměr v Opavské kulturní organizaci. Jinými slovy se takovým případům lidově říká „mrtvé duše“. Smlouvy podepisovala tehdejší ředitelka Irena Šindlerová.

Z krajského policejního ředitelství Moravskoslezského kraje došlo na opavský magistrát minulý týden sdělení, informující vedení města o výsledku šetření. Policejní komisař dospěl k závěru, že v daném případě nedošlo k naplnění znaků skutkové podstaty přečinu podvod ani jiného trestného činu. Proto rozhodl záležitost odložit.

Současně však konstatoval, že mohlo dojít ke spáchání přestupku na úseku správy daní. Z tohoto důvodu nechal zaslat uvedený poznatek k dalšímu prověření a rozhodnutí na opavský finanční úřad.

Kromě takových závažných pochybení zjistili kontroloři při zmíněné březnové prověrce i řadu jiných nedostatků. Většinu z nich formulovali jako připomínku nebo komentář na adresu organizace. „Její vedení je vzalo na vědomí a v dalším období se bude snažit chyb vyvarovat,“ řekla v březnu k problému mluvčí opavského magistrátu Lada Dobrovolná.

K nápravě zjištěných nedostatků poskytli radní vedení organizace tříměsíční lhůtu a v květnu nastoupila do funkce nová ředitelka. „Máme zájem, aby tato organizace fungovala, a za rokem 2010 chceme udělat tlustou čáru,“ uvedla náměstkyně primátora Pavla Brady (SOS).

Bezproblémová činnost Opavské kulturní organizace je každopádně v zájmu statutárního města Opavy jako jejího zřizovatele.