Mezi diskutované body patřilo nejen divácké násilí při sportovních utkáních nebo nová pravidla pro oznamování autonehod na policii.

Že vzniká pracovní skupina, která by násilí například na fotbalových stadionech měla řešit i v Opavě, potvrdil i ředitel Městské policie Opava Richard Szotkowski. „Sešli jsme se kromě jiného se zástupci Policie České republiky, vedení fotbalového klubu u pana primátora a domluvili jsme, že taková skupina vznikne,“ uvedl. Podle Václava Klučky reforma Policie České republiky spočívá ve změně okolo 58 zákonů a není podle něj jasné, zda jde o skutečnou reformu nebo změnu poslání policie.

Reforma má také kromě jiného způsobit, že policisté budou více vidět, půjdou do ulic. „Já se ptám, jak to bude v okamžiku, kdy se policisté vrátí zpátky do ulic, co bude s obecní policií? Odpověď je pro mě jednoduchá, v oblasti veřejného pořádku už nebude tím hegemonem jako dosud. Můj názor je takový, že by se měla činnost městské policie postupně utlumovat,“ uvedl Václav Klučka.

Jak funguje kontrola obecní policie ze strany městských zastupitelstev?

„Podle mého názoru je kontrola městské policie ze strany zastupitelstev nulová,“ uvedl Klučka. Zákonem nebo vyhláškou není podle něj dána jasná kontrola činnosti obecní policie. Podle Klučky je problém obecně ve všech městech. Zastupitelé nejsou dostatečně kvalifikovaní na to, aby činnost strážníků kontrolovali. Podle jeho názoru by mohla v budoucnu městská policie podléhat inspekci. Novinky má přinést změnový zákon i v oblasti přivolávání policie k autonehodám. Nově má policie vyjíždět k případům, kdy je škoda způsobená autonehodou vyšší než 250 000 a kdy dojde ke zranění nebo úmrtí. Pokud bude pak skutečná výše škody nižší, musí volaný uhradit výjezd policie. Dnes platí limit pro volání policistů 50 000 korun.

Změnový zákon stanoví také nová pravidla při dodržování pořádku při sportovních utkáních. Pokud pořadatelé nezvládnou situaci například při fotbalovém utkání, a bude nucena zasáhnout policie, pak je vinen fotbalový klub či jeho zřizovatel. Ze strany ministerstva vnitra může přijít i zákaz účasti veřejnosti na utkáních. Změnový zákon o Policii České republiky, který by měl platit od ledna příštího roku přinese i další novinky. „Policisté nebudou zajišťovat převoz předvolaných k soudu a nebudou již chránit exekutory při výkonu jejich úřadu,“ dodal Václav Klučka.