Uskutečnila se v úterý a byla zaměřena také na dodržování pobytového režimu, odhalování nelegální migrace, pátrání po hledaných a pohřešovaných osobách a dodržování předpisů cizinci.

„Zároveň opavští cizinečtí policisté v součinnosti s pracovníky kontrolního oddělení Úřadu práce v Opavě a Skupiny služební kynologie Oblastního ředitelství Ostrava provedli kontrolu několika stavenišť se zaměřením na dodržování zákona o pobytu cizinců a neoprávněnou výdělečnou činnost,“ vysvětluje vedoucí inspektorátu cizinecké policie Opava Aleš Bronczek s tím, že policie kontrolovala převážně restaurace, herny, ubytovny, autobusová a vlaková nádraží v Opavě a Hlučíně.

„Během akce bylo zjištěno osmadvacet přestupků, za které byly uloženy blokové pokuty. Nejdůležitější bylo informovat cizince o projektu dobrovolných návratů,“ pokračuje. Jak dále zmínil, projekt dobrovolných návratů se vztahuje na cizince, kteří se v České republice ocitli v důsledku hospodářské krize bez zaměstnání a nemají prostředky na živobytí a na cestu domů.

„Stát jim zajistí bezplatnou letenku do vlasti a příspěvek pět set euro. Zájemci o tento projekt musí splňovat čtyři základní podmínky,“ uvedl. „Musí se jednat o cizince mimo občanů Evropské unie a musí pobývat legálně na území České republiky. Musí jít o cizince, který není schopen si hradit náklady na cestu z vlastních prostředků, má v platnosti pobytové oprávnění nebo má v platnosti výjezdní příkaz a nebylo mu vydáno rozhodnutí o správním vyhoštění,“ řekl Bronczek.

O registraci lze podle něj požádat na všech místně příslušných inspektorátech cizinecké policie. Nabídka pak platí od šestnáctého února 2009 pro prvních 2 000 zájemců v celé České republice. „Stát chce touto akcí alespoň částečně zabránit tomu, aby se nezaměstnaní cizinci dostali do ilegality.

U těchto osob pak hrozí větší nárůst kriminality a organizovaného zločinu,“ dokončil Bronczek.