Mimo jiné také s touto skutečností seznámil opavský policista Martin Kudela místní politiky na posledním zastupitelstvu. Z jím předložené zprávy vyplývá, že v roce 2007 bylo na Opavsku spácháno celkem tisíc pět set osmdesát šest trestných činů, tedy o sto osm méně než v roce předcházejícím. Opavským strážcům zákona se také podařilo oproti roku 2006 zvýšit úspěšnost při jejich objasňování o tři procenta.

Opavská policie přišla na kloub osmistům osmdesáti osmi trestným činům, co znamená, že při jejich odhalování byla úspěšná z padesáti šesti procent. Největší úspěšností se opavští policisté mohou pyšnit při odhalování násilných trestných činů. Ze sto třinácti násilných trestných činů se jim podařilo odhalit a dopadnout pachatele v třiadevadesáti případech.

Problém mají naopak při objasňování majetkových trestných činů. „Hlavním kriminogenním faktorem v rámci Opavska je běžná pouliční trestná činnost. Dále především trestná činnost páchaná v supermarketech a okolí těchto obchodních center,“ uvádí Martin Kudela v bezpečnostní zprávě za loňský rok s tím, že se většinou jedná o klasické případy krádeží věcí v obchodech a krádeží věcí ze zaparkovaných aut.

Právě časté vykrádání aut dává Kudela ve zprávě za vinu samotným okradeným. „Auto není trezor,“ píše ve zprávě. Právě nárůst trestné činnosti v okolí a uvnitř nákupních center vidí Kudela jako jedno z největších bezpečnostních rizik do budoucna, a to vedle trestné činnosti na seniorech, v dopravě a výtržností na fotbalových zápasech.