Základy první pomoci pro začátečníky

Postiženou však nechladil, protože ta si na bolest nestěžovala. Při příjezdu sanitky žena nechtěla žádné ošetření, protože „zítra musí do práce“. Lékařka záchranné služby na místě zjistila rozsáhlé popáleniny přibližně patnácti procent těla, v hloubce II. až III. stupně - na hrudníku, krku a hlavě; lékařka měla také podezření na postižení dýchacích cest.

Během chvilky již žena začínala cítit bolest a uvědomila si závažnost situace. Po ochlazení popálenin a zajištění žilního přístupu byla uvedena do celkové anestezie a transportována na heliport v nemocnici. Zde byla předána posádce vrtulníku letecké záchranné služby a šetrně přepravena k dalšímu ošetření do popáleninového centra.

Z našeho příběhu vyplývá, že popáleniny III. stupně se v prvních chvílích mohou zdát méně závažné, než ve skutečnosti jsou. Je důležité, aby byly správně vyhodnoceny hned v úvodu, a pacientovi tak mohla být poskytnuta rychle první pomoc. Jen tak lze zabránit prohlubování závažnosti stavu a tím i horším následkům a delší léčbě i rehabilitaci.

Popáleniny zanechávají fyzické i psychické jizvy

Popáleniny jsou poranění tkání vzniklá kontaktem s vysokou teplotou, chemikáliemi, elektrickým proudem nebo plynem. Patří k nejtěžším úrazům, často zanechávají nejen fyzické, ale i psychické jizvy. Vyžadují velmi komplikovanou, dlouhou a nákladnou léčbu. Při velkém rozsahu nebo těžkém stupni popálení mohou mít smrtelné následky; naděje na přežití pak závisí na stabilizaci stavu pacienta během prvních několika hodin.

Dělení popálenin Popáleniny rozdělujeme podle hloubky na několik stupňů:

povrchové

I. stupeň, kdy dochází k povrchovému postižení kůže. Nejčastějším příkladem je popálení od sluníčka. Kůže je zarudlá, teplá, a bolestivá. Většinou se rychle zhojí bez následků, nicméně může se také prohloubit na II. stupeň.

II. A stupeň se již projevuje tvorbou puchýřů. Spodina pod puchýřem je růžová, čím hlubší je postižení, tím temnější je odstín červené barvy. Popálená plocha je bolestivá, citlivost na dotek je zachována.
hluboké

II. B stupeň - popálená plocha je sytě červená, na dotek necitlivá.

III. stupeň - postihují všechny vrstvy kůže a podkoží, zraněný necítí žádnou bolest, protože nervová zakončení jsou zničená. Dochází k rozvoji popáleninového šoku, kůže je našedlá či voskové bílá, někdy zuhelnatělá.

Závažnost celkového postižení závisí také na ploše popáleného povrchu těla v procentech. Pro orientaci se u dospělého hodnotí rozsah takto: 1 % = velikost dlaně. Pro rychlou orientaci poslouží u dospělého také tzv. devítková soustava.

Záleží také na mechanismu a prostředí, ve kterém došlo k tepelné expozici (požár, výbuch v uzavřeném prostoru), protože musíme počítat s možným poškozením dýchacích cest. Důležitý je rovněž věk postiženého: popálenina větší než l5 % tělesného povrchu u dospělého a l0 % u dětí a starších osob je závažným poraněním. U dětí do 2 let jsou ohrožující již popáleniny nad 5 % tělesného povrchu.

Jak poskytnout první pomoc?

• Technická první pomoc – cílem je zabránit dalšímu působení škodliviny: uhasit požár, přerušit působení tepla a odstranit nepřilnutý horký oděv.

• Nejvýznamnějším úkonem je bezodkladné chlazení popálené plochy čistou tekoucí studenou vodou; nejvhodnější teplota je 8 °C ( pozor - nechladit ledem!!!) U rozsáhlých popálenin se chladí jen obličej, krk a ruce, dokud to pacientovi přináší úlevu; větší rozsah chlazení by prohloubil šokový stav a mohl by vést k závažným komplikacím.

• Odstraníme prstýnky, hodinky, šperky.

• Drobnější popáleniny je možno ošetřit za použití speciálních náplastí, gelů či sprayů, které lze koupit v lékárně.

• Popálenou plochu sterilně obvážeme a zajistíme zdravotnickou pomoc. • Odborné zdravotnické ošetření bychom měli zajistit všem postiženým s popálením větším než 1%tělesného povrchu.

• Dodržujeme 5 T (teplo, ticho, transport, tišení bolesti a tekutiny (jen otírat ústa).

• Sledujeme základní životní funkce - vědomí, dýchání, puls; v případě jejich selhání zahajujeme ihned resuscitaci.

• Neváháme s přivoláním záchranné služby u rozsáhlejších popálenin.

Pozor! Puchýře nikdy nepropichujeme, a to pro velké riziko zanesení infekce!

Jak pomůže záchranná služba?

Posádka záchranné služby po příjezdu na místo zajistí technickou první pomoc a chlazení popálenin, pokud to již nebylo zajištěno a dále provádí odbornou pomoc: zajistí žílu pacienta kanylou a dává infúze, zajistí analgetizaci (tišení bolesti) a zklidnění pacienta léky podanými do žíly, monitoruje životní funkce a řeší jejich případné selhávání.

V případě velkého rozsahu popálenin nebo podezření na popálení dýchacích cest uvede postiženého do celkové anestezie, dále zajistí dýchací cesty intubací a napojí postiženého na řízené dýchání. Popálené plochy již dále nechladí, po zhodnocení rozsahu a stupně popálení plochy překryje rány sterilními rouškami a pacienta zabalí do termofolie, aby se zabránilo ztrátám tepla a tím prohlubování popáleninového šoku.

Závažné popáleniny je nutno transportovat do popáleninových center - v našem kraji do Fakultní nemocnice v Ostravě-Porubě, a to co nejdříve - dítě do čtyř hodin a dospělého do šesti hodin od jejich vzniku.

Více informací najdete na www.uszsmsk.cz.

Lukáš Humpl