Nedávno se pak obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provozování výherních hracích přístrojů znovu ocitla na jednání opavských zastupitelů. Ti na návrh vedení města souhlasili s takto nastaveným poplatkem i nadále, vyhláška ale byla navíc doplněna o rozšíření na jiná technická herní zařízení, což jim umožnil zákon schválený letos v květnu.

Nové znění stanovuje rovněž podmínky pro ohlašovací povinnost na tato zařízení, lhůty pro poplatky a případné sankce z jejich neplnění. Podle našich informací je momentálně v Opavě na 750 jiných výherních hracích zařízení než jen klasických hracích automatů. Přesný počet těch, která jsou v provozu a ze kterých bude poplatek vybírám, ale není znám.

Jak uvedl před zastupitelstvem Miroslav Drössler, vedoucí finančního a rozpočtového odboru opavského magistrátu, z výše uvedeného je tedy zřejmé, že finanční dopad na příjmovou stránku rozpočtu nelze relevantně v daný okamžik stanovit.

„Pokud ale budeme předpokládat, že provozováno bude přibližně čtyři sta těchto jiných technických herních zařízení, bude ve druhém pololetí možné posílit příjmovou stránku rozpočtu města o čtyři miliony korun,“ uvedl v materiálech pro zastupitele vedoucí odboru.

Nově schválená obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení bude platit od sedmého července. Již od konce loňského roku se znovu na všech úrovních hlasitě mluví o potřebě regulace hazardních heren a hazardu jako takového.

Na tuto regulaci zásadním způsobem tlačí jednotlivé obce a města ČR, sdružené pod Svazem měst a obcí. Důvod je jednoduchý – právě obce nesou a řeší mnohé následky, které s tímto nešvarem souvisí. O této problematice se v rámci legislativních opatření hovoří již 15 let, objevily se i pokusy vydat nový zákon o loteriích a jiných hrách, který by měl komplexně řešit problémy, ale efekt nakonec nebyl žádný.

Nakonec se sice podařilo připravit návrh změn zákona, ale prezidentské veto se už pro končící funkční období parlamentu nepodařilo zvrátit. Naštěstí se ale podařilo schválit jiný zákon, kterým došlo k zásadní úpravě zákona o místních poplatcích, kdy zákonodárce umožnil obcím stanovit místní poplatek za jiné technické herní zařízení povolené ministerstvem financí.

Doposud mohly obce stanovit a vybírat místní poplatek jen za výherní hrací přístroje.