Jak redakci řekla tisková mluvčí opavské radnice Lada Dobrovolná, začátkem května dostanou občané města složenky za komunální odpad pro letošní rok. Sazba poplatku činí 396 korun na osobu a rok.

Nově jsou od tohoto poplatku osvobozeny děti do tří let věku. Poplatek můžete zaplatit třemi způsoby: hotově na pokladnách magistrátu na Horní náměstí nebo na Krnovské ulici, dále složenkou na kterékoliv poště nebo bezhotovostním převodem na účet města.

Číslo účtu je: 1025016070/5500 vedený u Raiffeisenbank, nutné je uvést také variabilní symbol. Poplatek se platí jednorázově a je splatný k 31. květnu 2011.