V těchto dnech vytvořila Slezská nemocnice v Opavě manuál na výběr poplatků pro potřeby zdravotníků. Do doby instalace automatů bude výběr prováděn přímo v ambulancích a na lůžkových stanicích. V ambulancích budou poplatek za návštěvu lékaře v jednorázové výši 30 korun vybírat zdravotní sestry a na lůžkových odděleních bude tímto úkolem pověřen zdravotník nebo administrativní pracovník primariátu.

Poplatek za jeden den v nemocnici je stanoven na 60 korun a pacienti mohou celkovou částku za pobyt v nemocnici uhradit do osmi dnů od ukončení hospitalizace. „Do nemocnice si lidé nemusejí brát větší množství peněz. Stačí, když při propuštění podepíší příslušný formulář o uznání dluhu. Částku pak mohou uhradit buď složenkou nebo převodním příkazem i hotově v pokladně nemocnice,“ vysvětluje členka organizačního týmu Renata Mrkvová. Za přijímací a propouštěcí den nebudou pacienti platit plný poplatek, ale za oba tyto dny jim bude účtován jen poplatek v rámci jednoho dne, tedy 60 korun.

Za návštěvu Lékařské služby první pomoci zaplatí lidé jednorázově 90 korun. „Tento poplatek však nemusí hradit v případě, že dojde k jejich následnému přijetí do nemocniční péče,“ upozorňuje Renata Mrkvová. Pokud dojde k výjezdu Lékařské služby první pomoci za pacientem, je postup stejný jako po ukončení hospitalizace. Následující informace rozhodně nepotěší nastávající maminky. Musí počítat s tím, že jejich pobyt v porodnici je denně přijde na 60 korun a pobyt jejich dítěte na stejně vysokou částku.

Automaty na výběr hotovosti za poskytnutou lékařskou péči budou ve Slezské nemocnici instalovány zhruba v prvním čtvrtletí příštího roku. V lékárně zaplatí pacient za každou položku na receptu 30 korun. Tuto částku však neplatí v případě, není-li lék hrazen ze zdravotního pojištění, ale pokud si lék hradí v plné výši sám. Jde například o antikoncepce, nosní kapky, běžná analgetika - léky proti bolesti, laxativa – proti zácpě, hypnotika – na spaní. „Pokud by tedy byla cena léku na receptu nižší než 30 korun, je lepší uvést na recept „Hradí pacient“ a v tom případě již třicetikorunový poplatek hradit nemusí,“ říká doktorka Marie Zajícová.

Na každém receptu však mohou být uvedeny maximálně jen tři balení léků. U léků, kde je už dnes vybírán doplatek, by tak pacient spolu s poplatkem neměl platit více než dosud, protože se původní doplatek snižuje. Pro všechna léčiva však platí také nová daňová reforma, která sazbu zvyšuje z pěti na devět procent, takže zvýšení ceny o tyto čtyři procenta pocítí asi všichni pacienti. „Lékárníci Slezské nemocnice v Opavě jsou připraveni vysvětlovat a v případě nutnosti pomáhat pacientům s nalézáním levnějších variant léků, aby byla reforma co nejsnesitelnější i pro sociálně slabší skupiny obyvatelstva,“ dodává Marie Zajícová.