Ministerstvo zdravotnictví původně tvrdilo, že zdravotní pojišťovny v nové reformě zdravotnictví letos sníží o tyto poplatky úhrady za zdravotní péči. Ušetřené peníze pojišťoven měly jít na dražší léčbu vážně nemocných. Lidé jsou přesvědčeni, že poplatky z jejich kapes slouží buď jako dorovnání příjmu lékařů po snížených úhradách pojišťoven nebo že jejich peníze lékaři odevzdávají pojišťovnám.

Ani jedna varianta však není pravdivá, protože lékařům i nemocnicím tyto vybrané peníze zůstávají jako nadstandard pro jejich vlastní potřebu. Internetové stránky Novinky cz v pátek 11. ledna uvedly, že zdravotní pojišťovny úhradu ze zdravotního pojištění všem poskytovatelům zdravotní péče pro letošní rok naopak navýšily a poplatky, které jsou od pacientů od ledna vybírány, zůstávají jejich dalším příjmem. Praktičtí lékaři dostanou letos od VZP proti loňsku přidáno o12,8 procenta, ambulantní specialisté o 8,4 procenta, nemocnice o 4,4 procenta a zubaři o 7,8 procenta.

„Uvedená procenta letošního navýšení lékaři skutečně dostanou, protože náš rozpočet s rozdělením těchto peněz v letošním roce opravdu počítá. O tom, jak bude který typ zdravotnického zařízení v letošním roce placen, však nerozhodly zdravotní pojišťovny, ale ministerstvo zdravotnictví,“ upozorňuje ředitelka odboru vnějších vztahů VZP Jana Víšková. Rozhodnutí podle ní vyplývá ze zákona v situaci, ke které došlo na podzim loňského roku.

Platby od pojišťoven lékařům navýšila ministerská vyhláška

Zdravotní pojišťovny a zástupci zdravotnických zařízení se o úhradách na rok 2008 nedohodli. Prakticky všichni poskytovatelé zdravotní péče požadovali daleko více peněz, než kolik si mohly zdravotní pojišťovny dovolit. VZP v tomto vyjednávání navrhla odpovídající navýšení prostředků všem typům zdravotnických zařízení a nejvíce pak praktickým lékařům, kteří byli dlouhodobě podfinancováni. Ani s tím však nebyli zástupci lékařů spokojeni a návrhy odmítali.

Reforma zdravotnictví, obsahující návrh na vybírání regulačních poplatků, byla tehdy ve fázi přípravy, a představitelé všech skupin lékařů byli jak ze strany VZP, tak ze strany ministerstva zdravotnictví upozorňováni, že jim zavedení této novinky od počátku roku 2008 přinese značné prostředky navíc. Lékaři tento argument neakceptovali a k dohodě nedošlo. Konečné rozhodnutí o výši úhrad na rok 2008 bylo podle zákona přesunuto na ministerstvo zdravotnictvím, které vydalo začátkem letošního roku vyhlášku s výší úhrad jednotlivým typům zdravotnických zařízení.

„Rozhodně není možné, aby VZP dodatečně snižovala lékařům platby za ošetřování pacientů, a porušovala tak zákon. Předpokládám, že ministerstvo zdravotnictví do své úhradové vyhlášky existenci svých dalších norem promítlo,“ dodává Jana Víšková. Úloha poplatků je podle záměrů ministerstva zdravotnictví v první řadě regulační a až potom kompenzační. Jejím cílem je, aby pacienti přestali chodit k lékaři zbytečně.