„Dobrý den, moje známá má doma dospělého syna, o kterém vím, že má uložený trest prospěšných prací. Vím také, že tento trest vykonává pouze občas, a to zpravidla jednou týdně. Své matce říká, že na to má času dost, a že pokud to nestihne, tak dostane stejně jenom domácí vězení. Je to pravda?"

Odpovídá probační úředník Tomáš Bubela: „Pravda je to pouze zčásti a značně zkreslená. Na výkon jakéhokoliv trestu obecně prospěšných prací má odsouzený ze zákona jeden rok, dle nové úpravy dokonce roky dva. Není tedy problém, aby trest vykonával jednou týdně a stihl ho odpracovat.

Tato situace může nastat v případě, kdy je odsouzený pracovně značně vytížený a nemůže si dovolit vykonávat trest častěji. Nejdůležitější ale je, aby se odsouzený na termínech prací předem domluvil. V místě výkonu trestu se ale s ním mohou domluvit na termínu kratším, který se pak pro něj stává závazným. Pokud je tedy syn známé na takovém postupu domluven, není v tom problém.

Před čím bych ho varoval, je skutečnost, že pokud na takovém postupu domluven není, nebo práce vykonat nestihne, může mu být trest přeměněn na trest nepodmíněný, čili vězení. Je sice pravdou, že trest může být ze zákona přeměněn i na trest domácího vězení, ale to není běžnou praxí. Jedná se o novinku přidanou do zákona před několika měsíci a soudy ji prozatím příliš nevyužívají.

Dle našeho názoru není takový postup při nedodržování podmínek výkonu prací vhodný a navrhujeme přeměnu nevykonaných hodin na pobyt ve vězení."

Probační a mediační služba poskytuje pomoc zdarma. Kde ji najdete?

Tato služba spadající pod ministerstvo spravedlnosti sídlí na Olomoucké ulici 8/14 v domě bývalého ředitelství Fidor (Opavie). Sídlí v něm ještě další společnosti a firmy a najdete ho pár desítek metrů před bývalou Národní kavárnou. Objednat se můžete také na telefonu 556 650 435, 553 791 495, 731 692 776. E-mail: ptesar@pms.justice.cz Více informací na www.pmscr.cz.

V našem deníku se budete moci vždy v sobotu pracovníků Probační a mediační služby zeptat na vše, co vás trápí a s čím potřebujete pomoci. Otázky zasílejte na e-mailovou adresu zuzana.urbankova@denik.cz nebo klara.jarosova@denik.cz.