Svá první zasedání v tomto funkčním období mají za sebou zastupitelé v Kravařích a také v Hlučíně. V obou městech usedá do zastupitelských lavic celkem jednadvacet osob, stejný je také počet radních, a sice sedm.

V Kravařích probíhalo první zastupitelstvo v sále tamního zámku. Zúčastnilo se ho dvacet zastupitelů, z jednání byl omluven pouze Andreas Hahn (ODS). Svého mandátu se vzdali hned dva lidé z hnutí SNK Za Kravaře prosperující, a sice Alois Hadamczik a Eva Watzlawiková. Na jejich místa byli dosazeni Heribert Sentenský a Vítězslav Hahn (oba SNK Za Kravaře prosperující).

Po nezbytných oficialitách se program přesunul k hlavním bodům, a sice volbě vedení města. Nejdříve zastupitelé rozhodli o tom, že v čele Kravař bude stát starosta, jeden uvolněný místostarosta a druhý neuvolněný místostarosta. Tento záměr se nezamlouval například Ireně Sentenské (Jistota).

„Jistota ve svém programu nemá dva místostarosty, byť se jedná o jednoho neuvolněného. Město by mělo šetřit finanční prostředky, proto se zdržím hlasování,“ konstatovala.

V Kravařích v minulém volebním období fungovali také dva místostarostové, avšak oba uvolnění.

Koalice navrhla na post neuvolněného místostarosty Martina Schwarze (ANO 2011). Argumentovala právě tím, že oproti stávajícímu stavu dojde k úspoře peněz a podle nich dokázal Martin Schwarz z pozice krajského zastupitele zajistit pro město nemalé finanční prostředky. Do funkce první místostarostky byla navržena Sandra Hradilová (Nová síla Kravař). Post starostky Kravař pak obhajovala Monika Brzesková (KDU-ČSL). Všechny tři návrhy nakonec byly odsouhlaseny.

Monika Brzesková bude mít pod sebou například oddělení kultury, odbor financí nebo místního hospodářství, Sandra Hradilová odbor dopravy, sociálních a vnitřních věcí nebo příspěvkové organizace města. Martinu Schwarzovi připadl úsek regionálního rozvoje a turistického ruchu, sportu či dotačního managementu.

Kromě nich bude v radě města zasedat ještě Milan Rostek (Nová síla Kravař) a tři lidovci Petr Muczka, Petr Jochim a Martin Weczerek. Koalice KDU-ČSL, Nová síla Kravař a ANO 2011 disponuje dvanácti zastupiteli.

Kancelář starosty města nemusí vyklízet ani Pavel Paschek (Občané pro Hlučín), který svou funkci na další čtyři roky rovněž obhájil. Křeslo místostarostky připadlo Petře Řezáčové (KDU-ČSL).

Dalšími hlučínskými radními se stali Rudolf Gogolín, Jana Kameníčková a Pavel Lindovský (všichni Občané pro Hlučín), Milan Glonka a Vladimír Chlebiš (oba ODS).

Koalice Občané pro Hlučín, ODS a KDU-ČSL má v zastupitelstvu třináct hlasů.