Přitom, jak tvrdí vedení České pošty, si takovéto chování nemohou dovolit.

„Všichni doručovatelé jsou prokazatelně poučeni o svých povinnostech při doručování zásilek, včetně dodržování poštovního a listovního tajemství. To by porušili v případě, kdyby nechali bez dozoru brašnu, která obsahuje adresní zásilky,“ vysvětluje tisková mluvčí České pošty Marta Selicharová.

Ponechání brašny venku je pak možné například v případě, kdy doručovatelé roznášejí propagační materiály.

„Zjištění ponechání brašny se zásilkami bez dozoru by bylo posuzováno jako porušení pracovní kázně včetně možných dopadů dle Zákoníku práce,“ podotkla.