Maturitní zkouškou vyvrcholil druhý ročník sochařského sympozia studentů Střední školy kamenické a sochařské v Hořicích.

Pod vedením akademického sochaře profesora Michala Moravce po dobu jednoho týdne byly vytvářeny v exteriéru města Hradec nad Moravicí sochy na jednotné téma - postavy z opery Antonína Dvořáka Rusalka.

Rusalka, tři víly, čarodějnice, vodník a bájný mág budou na nádvoří Červeného zámku vystaveny po dobu turistické sezony, tedy do konce října. Potom najdou své definitivní umístění v exteriéru Hradce nad Moravicí.

(foto: archiv města)