Informace z Povodí Odry jsou v současné době stále pozitivní. Nízká oblačnost procházela v posledních třech dnech ve třech fázích. První zasáhla jesenickou stranu a přinesla první stupeň povodňové aktivity na třech místech. Druhá se na stavu vody výrazněji nepodepsala a třetí nyní směřuje víc na Beskydsko.

„Prognóza na středu uvádí srážky do 20 milimetrů, ale skutečný vývoj situace lze těžko odhadnout. První stupeň povodňové aktivity je na řece Opavě vyhlášený v Karlovicích a druhý panuje na Odře v Bartošovicích,“ říká mluvčí Povodí Odry Šárka Vlčková.

Průtoky vody na řece Opavě byly až na Karlovice dosud v normálu a podle meteorologů by se situace na jesenické straně měla postupně uklidňovat. „Přehradu Kružberk od úterý mírně odpouštíme a vytváříme volný prostor k zachycení vody. Na přehradě Slezská Harta není odpouštění nutné, protože nádrž má stále rezervy k přijímání vody.

Situace v Opavě se dostává na hranu prvního stupně povodňové aktivity hlavně v oblasti ulice Polní, ale její úrovně zatím nedosahuje. Řeka Opava je sice rozvodněná, ale zůstává nadále v korytě.

„Městská policie a skupinka členů povodňové komise stav řeky pravidelně kontrolují, ale k přijímání nutných opatření ani ke svolání povodňové komise dosud není důvod,“ konstatuje vedoucí odboru životního prostředí opavského magistrátu Marie Vavrečková.

Ani Kravařím první stupeň povodňové aktivity nehrozí a odbor životního prostředí města se strážníky městské policie stav vody neustále sleduje. Je přitom v kontaktu s vodohospodáři i s bruntálským sektorovým střediskem Hasičského záchranného sboru. Kravařští strážníci výšku hladiny řeky monitorují v denních i nočních hodinách a dosud nebyl důvod ke znepokojení.

Vedení obce Háj ve Slezsku kontroluje všechny nebezpečné úseky. „Důvod k vážnějším obavám zatím nemáme, ale zůstáváme bdělí. Do stavu pohotovosti jsme uvedli hasiče tak, aby byli v případě nutnosti připraveni nastoupit k odčerpávání vody nebo k odstraňování překážek v toku,“ říká starosta Josef Kimpl.

Pracovníci Obecního úřadu v Brance neustále kontrolují stav vody v řece. Ještě je v normálu, protože řeka není v této části vylitá z břehů.

Podobná situace panuje na Opavě také v části Velké Hoštice. „Průtok vody neustále kontrolujeme, ale zatím nebezpečí vylití řeky nehrozí,“ konstatuje starosta Alfons Pospiech.