Pro řidiče to znamená, že jim bude spojka od 12. do 23.července uzavřena. Silnici obsadí dělníci, vyfrézují ji a položí na ni nový živičný povrch. Krátká doba fungování provozu vyvolává otázky, co se vlastně stalo a proč vozovka nevydržela déle, ale Ředitelství silnic a dálnic příliš hovorné není.

„Na silnici bude úplná uzávěra z důvodu reklamační opravy povrchu vozovky v daném úseku. Tato stavba byla zatím v předčasném užívání a zatím jsme ji nepřevzali. Během zimního období došlo k poruše povrchu vozovky, jejíž oprava jde na náklady zhotovitele. Jedná se o poruchu pouze povrchu, nikoliv podloží,“ konstatuje mluvčí Martina Vápeníková.

„Na Spojce S1 v Opavě dochází k opravám povrchu vozovky na náklady zhotovitele stavby, neboť kontrolní zkoušky v některých místech vozovky vykázaly nevyhovující nerovnosti. Stavba je stále v předčasném užívání a dokončena bude ke konci letošního roku,“ vysvětluje její kolega Roman Kluzák.

Společnost Skanska sice předala Spojku S1 k užívání ve velkém předstihu, ale to na požadavku dodržení kvality nic nemění. Komunikace v délce 1 750 metrů měla výrobní náklady ve výši 775 milionů korun a projekt byl spolufinancován Evropskou unií z prostředků strukturálních fondů.

Nenávratný příspěvek Evropská unie poskytla v oblasti podpory Modernizace silnic I. třídy mimo TEN - T až do 85 procent výdajů.