Na návštěvníky dýchne klid přírody připravené na zimu. Většina listnatých stromů a keřů je sice již bez listí, o to víc vyniká krása stále zelených jehličnanů.

Historická část parku je vyzdobena vánočními dekoracemi a na několika místech parkové expozice jsou aranžovány velké dřevěné svíce. Před skleníkem návštěvníky přivítá velká ozdobená borovice. Během vánoční návštěvy mohou lidé zhlédnout také výstavu s názvem Cesta Severem aneb Krajina a příroda Fennoskandie.

Tajemně znějící název Fennoskandie v sobě ukrývá nejen území Skandinávského poloostrova, ale také Finsko, ostrov Kola i okolí Ladožského a Oněžského jezera.

Ti, kdo zavítají do výstavní síně arboreta, se díky výstavě mohou ocitnout v tundře, tajze, u ledovců, ale i na mořském pobřeží. Dozvědí se mnoho zajímavých věcí také ze života severských zvířat. Najdete zde také zmínku o slavné knize Karla Čapka Cesta na sever, která neztrácí na oblibě i aktuálnosti ani sedmdesát let po svém vydání.

Výstavu připravil Miloš Anděra, dlouholetý zoolog Národního muzea v Praze, v úzké spolupráci s pracovníky Slezského zemského muzea v Opavě.