Po ní budou zodpovězeny otázky z pléna a uskuteční se ukázka meditace.

Lektor, který je žákem lamy Oleho Nydahla, vyznává buddhismus už dvacet let a učí ho po celém světě. Buddhistická centra v Ostravě a Opavě reagují na rostoucí zájem. Nedávno rozšířila svůj program a částečně opravila meditační místnosti tak, aby byly připraveny na příchod nových zájemců.

„Na každou veřejnou meditaci může přijít i ten, kdo nikdy dříve nemeditoval. Jsme připraveni ho s buddhismem seznámit a meditaci mu vysvětlit," naznačila Hana Dovinová z ostravského centra ulici Dobrovského, kde se medituje čtyřikrát týdně. Totéž platí i pro opavské centrum, kde nováčky vítají dvakrát týdně.

Nejoblíbenějším buddhistickým směrem u nás je buddhismus Diamantové cesty, jehož učení i metody pocházejí přímo od historického Buddhy Šákjamuniho. Rozvíjely se nejdříve tisíc let v Indii a později až do dnešní podoby v Tibetu. Od 60. let 20. století se o buddhismus stále více zajímají i lidé na Západě. Buddhismus Diamantové cesty je tolik oblíbený i proto, že nevyžaduje mnišské sliby ani žádná jiná omezení v běžném životě.

„Buddhismus nemusí být schovaný v klášterech, ale naopak využívá všech tendencí lidské mysli a moderního světa. Ukazuje lidem, že štěstí není nikde mimo ně a že to, co hledají a za čím běhají, ve skutečnosti mají doma," popisuje Jakub Kadlec důvody, pro které jsou buddhistická učení stejně platná i v podmínkách moderního světa. Připomíná, že mysl sama o sobě je vzrušující a zajímavá, ale k prožitku je potřeba meditovat.