Odpovědi na tyto a další otázky týkající se zdraví a jeho prevence přinese Den zdraví, který pro občany Opavska připravila na čtvrtek 24. dubna Charita Opava. Vstup i všechny ukázky jsou zdarma.

Měření tlaku a cukru v krvi, ukázky zdravotních i relaxačních masáží, ukázky kompenzačních pomůcek, které nabízí Charita Opava k zapůjčení, předvedení trénování paměti pro seniory i pracovních pomůcek pro zlepšení jemné motoriky. To jsou jen některé aktivity, které budou moci občané zdarma vyzkoušet 24. dubna od 9 do 18 hodin v Prostoru pro dobrá setkávání ve Společenském a obchodním centru Breda & Weinstein.

Charita Opava poskytuje ve svých 17 střediscích jedenáct sociálních služeb, provozuje dvě zdravotnická zařízení, tři chráněné dílny a mateřské centrum. Každé středisko zde bude mít svého zástupce, který zájemci poskytne všechny potřebné informace.

Dovědět se tak můžete vše o provozu pečovatelské i ošetřovatelské služby, Denního stacionáře pro seniory, mobilního hospice či půjčovny kompenzačních pomůcek. Dovíte se také, kam se můžete v případě potřeby obrátit zdarma o radu či s žádostí o pomoc v krizových situacích, pro koho jsou určeny chráněné dílny, komu slouží chráněné bydlení či jak fungují stacionáře pro mentálně postižené.

Program Dne zdraví zpestří ukázky práce s vodicím psem pro nevidomé či předvádění práce na tkalcovském stroji z chráněných dílen i prodej výrobků.

Díky široké škále činností Charity Opava mohou občané Opavska spoléhat na to, že se jich bude mít v těžkých či krizových chvílích vždy kdo ujmout. Přijďte se o tom přesvědčit, přijďte se poradit, přijďte si pro letáky s podrobnými informacemi o všech službách, které se vám či vašim blízkým mohou nyní či v budoucnu hodit.

Den zdraví se uskuteční v rámci oslav dvaceti pěti let výročí od založení Charity Opava, které se konají průběžně po celý rok 2014 pod jednotným názvem 25 let služby Charita Opava ve veřejném prostoru. Všechny akce jsou zdarma.