Na programu bude od 10.00 hodin vyjížďka do okolí. Po příjezdu, zhruba ve 13.00 hodin, následuje hon na lišku a poté rychlostní soutěže jezdců, soutěž v dovednosti vozatajů, soutěže v tahu. Vyvrcholením programu bude losování o hlavní cenu sponzora. Vše bude ohodnoceno různými poháry, ale i věcnými cenami.

Od 17.00 hodin až do nočních hodin pak bude hrát country kapela Kotva. „Po celý den budeme mít zajištěnou skvělou kuchyni s tradičním janeckým gulášem a různými dobrotami," uvedla za organizátory Ivana Minaříková.