Všichni zájemci budou moci zhlédnout film Šmejdi režisérky Sylvie Dymákové, který často neuvěřitelné praktiky na těchto předváděcích akcích autenticky zachytil, mimo jiné i skrytou kamerou.

„Následovat bude přednáška pod názvem Jak se bránit proti praktikám na předváděcích akcích (nejen) pro seniory, kterou přednese Lucie Vehovská z Občanské poradny Charity Opava. Ta bude také připravena v následné besedě zodpovědět všechny dotazy," uvedl mluvčí opavské charity Ivo Mludek.

Promítání a přednáška proběhnou v charitním domě sv. Anežky v Kylešovské ulici č. 4 v úterý 25. února od 15 hodin.

Vstup na tuto veřejnou akci, pořádanou ve spolupráci se společností Člověk v tísni, je zdarma. Všichni účastníci navíc obdrží publikaci Obezřetnost se vyplácí, vydanou společností Člověk v tísni nejen pro seniory. Akce proběhne v rámci oslav 25 let výročí od založení Charity Opava, které se konají průběžně po celý letošní rok pod jednotným názvem 25 let služby Charity Opava ve veřejném prostoru.