Jejím autorem bude Jan Gola z Kravař. Část jeho sbírky si návštěvníci mohou prohlédnout v zasedací místnosti zdejšího obecního úřadu. Expozice zde bude vystavena během nadcházejícího víkendu. A to v sobotu 4. listopadu od 14 do 18 hodin a o den později pak mezi 10. až 17. hodinou.

Organizátoři zvou zájemce z řad veřejnosti, aby už přišli nasát předvánoční atmosféru.