Občané mohou přijít projevit svůj názor a zapojit se do diskuse se zastupiteli statutárního města Opavy. U šesti tematických stolů Úřad komunikace s veřejností a veřejný prostor, Sport, kultura a cestovní ruch, Životní prostředí a zdraví, Sociální problematika a bydlení, Podnikání, ekonomika a vzdělání a Doprava budou lidé moci diskutovat s vedoucími jednotlivých odborů magistrátu či jejich referenty.

„Občané se zde budou moci vyjádřit k jakémukoliv tématu či oblasti, která je z jejich pohledu problematická a zaslouží si pozornost," uvádí Hana Tvrdá z odboru rozvoje města a strategického plánování.

Cílem těchto veřejných jednání je naslouchání problémům, které občany trápí, a přijímání návrhů na rozvoj města a městských částí. Návrhy jsou poté projednávány na zasedání vedení města. Fórum také slouží k získávání přímé zpětné vazby od občanů.