Dějištěm se stane opavský kostel svatého Václava. Ve čtvrtek 21. listopadu tu od šesté odpolední do půlnoci bude probíhat program, v němž se bude prezentovat mimo jiné ředitel zdejší pobočky Armády spásy Tomáš Surovka či zástupci Krizového a kontaktního centra Pod slunečníkem. Hudební vložku pak obstará folkrocková kapela REVERSE.

Přesně s úderem dvanácté hodiny se do písmene naplní poselství obsažené v názvu programu. Kdokoli projeví zájem, si totiž bude moci ustlat přímo na prostranství před zmíněným svatostánkem.

Jelikož je celá akce míněna nejen poučně a zábavně, ale i charitativně, účastníci se mají dostavit se symbolickým vstupným v podobě trvanlivých potravin v ceně kolem padesáti korun. Výnos z této sbírky bude posléze využit pro klienty místních zařízení sociálních služeb.

Ještě dodejme, že projekt Noc venku je již několik let realizovaný na britských ostrovech. U nás se uskutečnil poprvé vloni a letos se už kromě Ostravy přidávají i další města. Výjimku netvoří právě ani Opava, kde nad akcí převzala záštitu náměstkyně primátora Pavla Brady a Armáda spásy. Výrazně se ale na organizaci podílí město jako takové, Slezská univerzita, Opavská kulturní organizace a další.