Sraz je v neděli v 8.30 hodin oproti předchozím ročníkům netradičně u zbrojnice na návsi v Kamenci. „Na letošní pouť přijede z konce 14. století český král Václav IV. s chotí Žofií, pražský arcibiskup Jan z Jenštejna, opavský vévoda Přemysl I., ratibořský kníže Jan II. a velmistr Řádu německých rytířů Konrad IV. Von Wallenrode," popisoval jeden z organizátorů Pavel Glogovský.

Také letos se tedy procesí ponese v duchu zvoleného tématu. Předpokládaný začátek Pouti na Hůrku, která je nejvyšším bodem obce Holasovice a jejich místních částí, je stanoven na 9.15 hodin. Mše svatá pak začne v 10 hodin.

Do dalšího programu jsou zahrnuty živé obrazy ze života svatého Jana Nepomuckého. Návštěvníci se budou moci občerstvit v různých stáncích. K zakoupení budou například perníčky, oplatky anebo upomínkové předměty.

V případě nepříznivého počasí mše proběhne v neplachovickém kostele.