Přestože v souvislosti s technickým pokrokem a novými představami o městském urbanismu došlo k postupné likvidaci opevnění, lze dodnes relikty městské fortifikace sledovat. Prohlídka pak povede místy, kudy se opevnění kdysi táhlo.

S využitím obrazové dokumentace budou návštěvníci seznámeni s dějinami opavských hradeb a s řadou poznatků opírajících se o předchozí archeologický výzkum.