Sluníčkové odpoledne je zpestřením akce a námořnický styl dává řadu možností, jak s tímto tématem dál pracovat. Návštěvníci mohou přijít do areálu charitního domu sv. Josefa v Jaktaři oblečení podle vlastního uvážení, ale v námořnickém budou obzvlášť vítaní a odměnění.

Před vchodem do areálu bude navíc stát loď i s námořníkem. „V námořnickém duchu lze vymyslet spoustu soutěží, her i výzdob. Doufáme, že děti přijdou v proužkovaných tričkách a že se nám podaří utvořit společnou charitní loď k plavbě na ostrov zábavy," říká vedoucí mateřského centra Neškola Svatava Bláhová.

Děti čeká zábavný program, plný soutěží a her, ke slovu přijde kino OKO, jízda na poníkovi, malování na obličej, skákací hrad a loutkové divadlo Vladimíra Břichnáče.

Kulturní část vyplní vystoupení děti z místní mateřinky, klientů sociálně terapeutické dílny Radost a k tanci i poslechu zazpívá Duo Vlaštovky, tvořené charitními hudebníky Ivetou Dunkovou a Štefanem Bažem.

Pouťovou atmosféru doplní prodej výrobků Chráněných dílen sv. Josefa, Chráněné dílny Vlaštovičky, Neškoly, Radosti a motivační dílny Pavla Rychty. První Sluníčkové odpoledne uspořádala Charita Opava v roce 1999 s cílem přiblížit veřejnosti svou organizaci. To se povedlo a tradice byla na světě.