Takových a podobných útoků vůči vědě i vědcům samotným je plný internet. O uvedených i dalších souvisejících záležitostech bude v Sále purkmistrů Obecního domu hovořit ve středu 8. března od 17 hodin Leoš Kyša v přednášce s názvem Útok na vědu.

Návštěvníci mohou lektora nejenom vyslechnout, ale také s ním o celé problematice diskutovat. Akci pořádá opavská pobočka Jednoty českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Ústavem fyziky a Centrem multimediální tvorby Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě.