„Letošní výročí hodláme oslavit cyklem výstav a přednášek," upřesňuje člen z výboru organizace Zdeněk Seidel.

První výstava proběhne od 22. do 24. dubna v areálu Masarykovy střední zemědělské školy v Opavě, a to vždy od 10 do 17 hodin. Druhý den výstavy se bude od 17 hodin konat i přednáška na téma výsadby a pěstování mečíků, jiřinek a narcisů.

Historie organizace Iris se začala psát v květnu roku 1985. Postupně se počet členů, kteří byli v jeho řadách, rozrostl až na šedesát. V dnešní době, kdy zájem o členství ve většině spolků upadá a jejich základna stárne, se k Irisu hlásí čtyřicítka zahrádkářů 
a pěstitelů.

Organizace za dobu své existence uspořádala bezmála padesát výstav na Opavsku, Ostravsku a pravidelně vyrážela vystavovat i do Polska.

Na výstavy květin a s nimi spojené přednášky se můžete těšit nejen v tomto týdnu, ale i na konci června a začátkem září.