Pětice projektů bude probíhat během ledna, února, března a poslední z nich také v průběhu října. Kurzy jsou v prvé řadě určeny podnikatelům, zástupcům a členům neziskových organizací, veřejné správy a příspěvkových organizací a také jiným zájemcům, kteří nespadají do žádné z uvedených kategorií.

Přihlášky je nutno poslat na následujcí e-mailovou adresu: hlucinsko-zahrada@centrum.cz nebo zavolat na telefonní číslo: 776 602 644. Důležitá poznámka: účast na jednotlivých kurzech je bezplatná.

Jak pěstovat zeleninu

Zatímco v loňském roce se kladl důraz na ovocnářství, tentokrát jsou kurzy zaměřené trochu jiným směrem. První z nich je na programu 18. ledna mezi 9. a 13. hodinou na bolatickém obecním úřadu. Nese název Pěstování zeleniny.

Návštěvníci se zde dozvědí užitečné informace o přípravě záhonů, skleníků a pařenišť, pěstebních postupech nebo třeba o zásadách sklizně a uchování zeleniny.

Naučte se plést košíky z proutí

Další kurz se uskuteční o necelý měsíc později. Konkrétně 15. února od 9 do 14 hodin v obecním úřadu v Oldřišově. Zde se pro změnu bude řešit pletení košíků z proutí. Lektorka Vladimíra Křenková důkladně probere historii košíkářského řemesla, základní způsoby výroby zahradních košíků a mimo jiné i to, jak je možno využít košíky na zahradě jako dekoraci.

Zahrady našich babiček

Babiččina zahrádka je název kurzu, do něhož se můžete zapojit 1. února mezi 9. a 13. hodinou v dolnobenešovském kulturním domě. Dozvíte se něco o modelu tradiční selské zahrady. V neposlední řadě bude babiččina zahrada také představena jako zdroj inspirace pro moderní přírodní zahradu.

Dekorace z květin

Na první březnový den je potom v kravařském zámku naplánován kurz Dekorace z květin a přírodních materiálů. Proběhne od 9 do 13 hodin. Diváci mohou sledovat ukázky živých a suchých vazeb či postupy a techniky tvorby dekorací.

Účastníci si v rámci praktické části budou moci vyrobit velikonoční vazby, které si pak v případě zájmu odnesou domů.

Jak na potraviny a řemesla

Během 25. října se uskuteční v hasičské zbrojnici v Hati závěrečný seminář zaměřený na tradiční pěstování hospodářských plodin, zpracování potravin a řemesla. Zde se mezi 16. a 20. hodinou bude probírat spousta zajímavých témat.

Zmiňme třeba samozásobitelství na Hlučínsku, ovocnářskou tradici, hlučínskou kuchyni nebo domácí lékárnu z bylinek. Program a výukové materiály jsou také na webu: www.hlucinsko.eu/zahrada.

Petr Dušek