Návštěvníkům bude vše demonstrováno a popsáno na konkrétním případu. Restaurátor SZM Oldřich Schejbal zájemcům přiblíží průběh a výsledky komplexního konzervátorsko--restaurátorského zásahu, během něhož byla ošetřena osobní zbraň jednoho z našich nejvýznamnějších představitelů zahraničního protinacistického odboje – generála Heliodora Píky.

„Jedná se o pistoli Walther PPK, která byla v 50. letech minulého století zakopána do země a po více než půlstoletí byla v roce 2009 objevena. V důsledku dlouhodobého uložení v půdě vykazovala zbraň pokročilý stupeň korozního zasažení nejen železných částí, ale i bakelitové střenky," uvedl Oldřich Schejbal.

Ten vzápětí doplnil, že během průzkumu byly na rukojeti nalezeny například fragmenty syntetické textilie, do které byla zbraň pravděpodobně zabalena a uložena do země. „Všechny nálezy, které jsou z hlediska historie předmětu velmi hodnotné, značně komplikovaly postup konzervace samotného kovového těla pistole," doplnil.