Příprava na slavnosti není krátkodobá záležitost. S mnohaměsíčním předstihem byly vysety rostliny, které budou sloužit pro výzdobu kulturního domu, ale také ulic. V letošním roce bude slavnost zelí doplněna okresními dožínkami. Možnost pořádat dožínky v Oticích je oceněním práce organizátorů slavností.

„Přípravy zelných slavností byly zahájeny už vyhodnocením předešlého ročníku. V letošním roce máme starostí více, ale budeme dobře připraveni. Rádi bychom v Oticích uvítali zástupce lidového řemesla z Opavska," řekl starosta Otic Vladimír Tancík.

A co na zelných slavnostech nebude chybět? Bohaté občerstvení, a to nejen ze zelí, kulturní program, výstavy, atrakce pro děti, zemědělská technika, kuchařská soutěž Zelí 100x jinak a předávání dožínkových věnců.

Akce se uskuteční 13. září od deseti hodin dopoledne.