Práce se uskutečnily z důvodu loňského problému s podnikatelem Vilémem Hamplem, kdy se gymnázium, jedna střední škola, městské lázně a zimní stadion octly bez tepla. Vilém Hampel totiž zacpal komín na ubytovně zvané Dům hrůzy, který městská kotelna umístěná v městských lázní užívala. Učinil tak po neshodách s městem, kdy mu vadilo, že město má smlouvu s Opathermem, který tím tak vlastně komín využívá bez Hamplova souhlasu. Zacpání komínu však bylo protiprávní a podnikatel dostal třicetitisícovou pokutu.

Přestože byl viník potrestán, radnice stále čelila problému. Jak čtyři objekty vytopit? Do týdne se naskytlo provizorní řešení, které ale situaci nezachránilo z dlouhodobého hlediska. Proto se od května letošního roku budovalo přepojení, které nyní spěje do finále. „Práce na vybudování teplovodní přípojky z kotelny na Ratibořské ulici do objektu městských lázní

jsou v závěrečné fázi a je předpoklad , že budou ukončeny do 20. září letošního roku, včetně spuštění zkušebního provozu," uvádí k projektu vedoucí oddělení správy a evidence budov oboru správy majetku města Jiří Elbl s tím, že z této teplovodní přípojky budou zásobována všechna odběrná místa, která jsou dosud vytápěna z kotelny v objektu městských lázní. „Po spuštění této teplovodní přípojky bude kotelna v objektu městských lázní demontována a zrušena," uzavírá Elbl. Je tedy pravděpodobné, že z okolí bazénu vymizí i bezdomovci, kteří se chodili ke kotelně ohřívat.